Print Friendly, PDF & Email

De structuur van de nagels

Onze nagels bestaan voor 90% uit harde keratine en vernieuwen zich constant vanaf hun matrix die zich onder de huid bevindt. Hun groei, traag van nature, is afhankelijk van de leeftijd, de staat van de matrix en onze algemene gezondheidstoestand.

De structuur van de nagels

coupe_ongle

Net als het hoofdhaar en het lichaamshaar vormen de nagels een onderdeel van het opperhuidbegroeiing, een term die alle huidstructuren beschrijft die hoofdzakelijk uit keratine bestaan. Zij bestaan uit verschillende delen:
• De nagel op zich is een semi-transparant convex plaatje dat bestaat uit verschillende lagen keratine en dat de vingertop beschermt. Gewoonlijk is dit plaatje bleekroze, maar afhankelijk van de buitentemperatuur of omwille van gezondheidsproblemen kan het witachtig, gelig of blauwachtig worden.

• De lunula is het witte halvemaanvormige gedeelte dat zichtbaar is aan de basis van de nagels, in het bijzonder op de duimen.

• De cuticula is een huidvliesje dat de basis van de nagel min of meer bedekt en beschermt. Zij kan soms de lunula verbergen.

• Het nagelbed is het deel van de onderhuid waarop de nagel rust en vastgehecht is.

• De vrije rand is het uiteinde van de nagel die verder dan het uiteinde van de vinger groeit en niet aan het nagelbed vastgehecht is.

• De nagelwortel bevindt zich aan de basis van de nagel onder de huid.

• De matrix, onder de nagelwortel, is het levende gedeelte van de nagel: hier worden de nieuwe cellen (keratinocyten) gevormd. Een beschadiging van de matrix kan leiden tot een vergroeiing van de nagel (verkleuring, groeven, vervormingen) en dit tijdelijk of definitief, afhankelijk van de omvang van het opgelopen trauma.

De groei van de nagels

De nagel groeit vanuit de matrix: de nagel vernieuwt zich geleidelijk aan vanaf de basis tot aan de vrije rand. In de basale laag van de opperhuid van de matrix worden constant nieuwe keratinocyten geproduceerd die geleidelijk aan naar boven groeien, terwijl ze gladgestreken en hard worden. Zij duwen de oude cellen geleidelijk aan voorwaarts naar de vrije rand van de nagel. In tegenstelling tot de huid stoot de nagel de dode cellen niet spontaan af: deze verdwijnen pas als wij onze nagels knippen of vijlen.
De nagel groeit dus continu, net zoals het lichaamshaar en het hoofdhaar, maar traag: onze nagels groeien ongeveer 3 mm per maand. Een vingernagel heeft 3 tot 6 maanden nodig om zich volledig te vernieuwen, een teennagel 12 tot 18 maanden.
Dit is een gemiddeld tempo voor een volwassen persoon in goede gezondheid. Bij kinderen ligt het tempo iets hoger, maar hun nagels zijn zachter en breekbaarder. Bij ouderen daarentegen vertraagt de groei, terwijl de nagels dof, droog en breekbaar worden.